Bijeenkomsten, iedere derde dinsdag van de maand.
aanvang 20.00 uur.

Ut Pothuuske
Nieuwenhuysstraat 17, 6336 XW Hulsberg.

Jaarprogramma 2018:

Svp. voor elke bijeenkomst bloeiende planten meebrengen ter bespreking.

16 Jan:      Herman ter Borch, diapresentatie over miniaturen,

20 Febr:    Carlo Simoni, DVD presentatie over Planten en Dieren,

20 Mrt:     Jaarvergadering,

17 Apr:     André van Ooij, reisverslag,

15 Mei:     Wil Riksen, dia-presentatie, orchideeën in eigen kas,

In Juni:     Orchideeën rondgang in Klein Lanaye met Mark Engels, juiste datum wordt                tzt.vastgeteld,

17 Juli:      Geen bijeenkomst ivm. vakanties,

21Aug:     Geen bijeenkomst ivm. vakanties,

18 Sept:   Uitgebreide plantenbespreking,

16 Okt:     Dia-presentatie door Paul Noben,

20 Nov:    DVD-presentatie over planten, dieren enz. door Carlo Simoni,

18 Dec:    Jaarafsluiting met gezellige kerstviering.

Volgende data worden in de loop van het jaar bekend gemaakt.

 

Wat kost het lidmaatschap:

Het lidmaatschap kost € 25.00 per jaar, het eerste jaar is men dan aspirant-lid waarna dit vanaf het tweede jaar omgezet kan worden in een algemeen lidmaatschap.
Bij de leden rust de verplichting naar vermogen zich in te zetten tijdens activiteiten door de vereniging ontplooit zoals er zijn medewerking verlenen en of planten leveren tijdens aan de door de vereniging deelgenomen tentoonstellingen.
Hier desgevraagd toezicht te houden en aan de bezoekers informatie te verstrekken over de planten en of de vereniging.
Regelmatig de kringavonden te bezoeken en bij afwezigheid dit even bij het bestuur te melden

Voor meer informatie kan men bij één der bestuursleden terecht.

Wat krijgen de leden terug:

De leden krijgen hiervoor:
Diverse sprekers tijdens kringavonden.
Gezellige kerstavond met diverse extra,s.
Gratis gebruik van een uitgebreide bibliotheek